Jste zde:

Záruční a servisní podmínky

Obecná ustanovení

Prodejce výrobků AXAGO je povinen seznámit koncového uživatele se záručními podmínkami a poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.

Záruční doba

Na veškeré výrobky AXAGO je poskytována záruční doba 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Odběratel je povinen provést prohlídku dodaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Postup reklamace

Pokud kupující (odběratel) zjistí závadu u zboží, na něž se vztahuje záruka postupuje dále takto:

Záruční servis

Dodavatel se zavazuje odběrateli po dobu záruční doby řešit výrobní vady na výrobcích bez zbytečného odkladu v  souladu s právními předpisy, aktuálně platnými v  České republice, zejména v  souladu s obchodním a občanským zákoníkem.